Zoran Đorđević

Participant / Dalyvis

Kragujevac / Serbia

We presenting the works of the artist created in Serbia and dedicated for Rokiškis. The artist could not come to Lithuania due to the global pandemic.

Pristatome menininko kūrinius sukurtus Serbijoje ir dedikuotus Rokiškiui. Dėl globalios pandemijos menininkas negalėjo atvykti į Lietuvą.

We presenting the works of the artist submitted for selection. The artist could not come to Lithuania due to the global pandemic.

Pristatome menininko kūrinius pateiktus atrankai. Dėl globalios pandemijos menininkas negalėjo atvykti į Lietuvą.

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner