Atėnė Daščioraitė

Residence guest / Rezidencijos svečias

Rokiškis / Lithuania

atenedascioraite@gmail.com

Crossing Parallel Bridges, 2021 / Paralelinių tiltų susikirtimai, 2021

About artist

Atėnė Daščioraitė a photographer who grew up in Rokiškis. She has been creating photographs for more than six years and currently studying at the Vilnius College of Technology and Design.

Apie menininkę

Atėnė Daščioraitė, Rokiškyje augusi fotografė. Nuotraukų kūrimu užsiima daugiau nei šešis metus, šuo metu studijuoja Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegijoje.

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner