Dainius Dirgėla

Participant / Dalyvis

Vilnius / Lithuania

dainiusdi@gmail.com

Rokiškis Culture in the Trenches, 2021 / Rokiškio kultūra apkasuose, 2021

Mary from Rokiškis, 2021 / Rokiškio Marija, 2021

Rokiškis Photo-haigas, 2021 / Rokiškio fotohaigos, 2021

About artist

Poet, playwright, photographer. Member of the Lithuanian Writers Union and the Lithuanian Photographers Association. Haiga Master Artist, creating photo diseases.

In photography he develops the genre of photohaigas, creates portraits, captures events and street life and experiments with digital computer double exposition shots.

In the final exhibition of the FOCUS art residency Dainius presents in Rokiškis created photo series ROKIŠKIS PHOTO-HAIGOS, ROKIŠKIS MARIA, ROKIŠKIS CULTURE IN THE TRENCHES.

Apie menininką

Poetas, dramaturgas, fotografas. Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Haiga Master Artist, kuriantis fotohaigas. 

Fotografijoje plėtoja fotohaigų žanrą, kuria portretus, fiksuoja renginius ir gatvės gyvenimą, eksperimentuoja su kompiuteriniais dvigubais kadrais.

FOCUS meno rezidencijos finalinėje parodoje Dainius pristato Rokiškyje sukurtas fotoserijas ROKIŠKIO FOTOHAIGOS, ROKIŠKIO MARIJA, ROKIŠKIO KULTŪRA APKASUOSE.

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner