Documentation and Press

Dokumentacija ir atsiliepimai spaudoje

Residence fragments, 20.08.2021 – 25.08.2021/ Rezidencijos fragmentai 2021-08-20 – 25

Photo / fotografija Sigitas Daščioras

Photo / fotografija Rimantas Pikūnas

Photo / fotografija Audronė Vainauskaitė

Photo / fotografija Rima Driskienė

Posters of the Event / Renginio plakatai

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner