Audronė Vainauskaitė

Project manager / Projekto vadovė

Rokiškis / Lithuania

audrone.kriaunos@gmail.com

own-stranger-shadow, 2021 / savas-svetimas-šešėlis, 2021

About author

Text is underconstruction

Apie autorę

Konkurso tema rezidentų atrankai sudėliota iš jausmo,  kuomet būdamas kitame pasaulio mieste pasijunti lyg čia amžinai gyvenantis, o savame mieste kartais pasijunti visiškai svetimas… Savotiškas de javu  jausmas. Asmeniški potyriai, bet, manau, pažįstami kiekvienam… Tad  būtent to jausmo nuotraukose ir tikėjausi… 

Fotomenininkų rezidencijos metu kūrybiniame procese dalyvavo  skirtingų  patirčių menininkai. Tokį mano, kaip projekto vadovės pasirinkimą lėmė noras pristatyti ne tik žinomų menininkų pozicijas, bet ir tų, kurie dar nėra iki galo suformavę savo kūrybinių nuostatų. Skirtingos menininkų nuomonės, nuostatos ir požiūriai į rezidencijos eksperto paskirtą temą būtent ir nusako šio projekto aktualumą – autoriaus santykį/sankirtą su kūryba: kai miesto dokumentika pakeičiama asmenine akimirkos (fotografijos) patirtimi.

Projekto vadovė Audronė Vainauskaitė

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner