Prof. Ph. D. Remigijus Venckus

VILNIUS TECH (Vilnius Gediminas Technological University / Vilniaus Gedimino technologijos universitetas), Lithuania

 Expert ot the photography residence / Rezidencijos ekspertas

remigijus@venckus.eu  / www.venckus.eu

Lines & Curves of Urban Architecture. Man in City, 2021 / Miesto architektūros tiesės ir kreivės. Žmogus mieste, 2021

About artist

 Prof. Dr. R. Venckus is an art critic and media artist. In 2014 he defended his Ph. D. thesis in the humanities, Jacques Derrida Deconstruction Theory in Video Art Analysis, at Vilnius Academy of Arts.

R. Venckus is Professor at the Department of Graphics Systems of the Faculty of Fundamental Sciences of Vilnius Gediminas Technical University. He is the author of 18 scientific articles, 5 research reports presented in international conferences and 20 research reports published in republican scientific conferences. Previously he working as Associate Professor at Vytautas Magnus University, and the director of Creative Society and Economy Institute of Kazimieras Simonavičius University; he taught at Vilnius University, Šiauliai University, Vilnius Academy of Arts.

R. Venckus is also a media artist usually engaged in the art of photography. The main theme of creation comprises memory, time and personal experience as well as the male body and sexuality interpretations. In 2010 he represented Lithuania in the international erotic visual art exhibition (National Museum in Poland). He participated in 30 international exhibitions and 37 republican exhibitions, set up 50 solo exhibitions in Lithuania and 4 abroad.

R. Venckus is known in Lithuania as an art critic engaged in reviewing contemporary art exhibitions and writing about painting, photography and video art. His critical reviews on well-known Lithuanian and Western artists make an integral part of exhibitions held not only in Lithuania but also in USA, Denmark, Poland, Russia, Latvia, etc. R. Venckus is the author of 358 critical articles on art and culture.

Apie menininką

Prof. dr. Remigijus Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas. 2014 metais Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Šiuo metu Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius. Anksčiau dėstė Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Kazimiero Simonavičiaus, Šiaulių universitetuose ir Vilniaus dailės akademijoje. Yra 18-os mokslo straipsnių, 5-jų mokslo pranešimų, skaitytų tarptautinėse ir 20-ies – respublikinėse mokslo konferencijose autorius.

Venckus kuria fotografijos meną tema – atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno ir seksualumo interpretacijos. 2010 metais atstovavo Lietuvai tarptautinėje erotinio vizualiojo meno parodoje Lenkijoje. Surengė 50 autorinių parodų Lietuvoje ir 4 užsienyje.

Lietuvoje Venckus yra žinomas kaip medijų kultūros ir meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir medijas. Jo recenzijose pristatomos parodos, vykstančios ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, JAV ir kitose šalyse. Venckus yra 358 kritinių straipsnių apie meną ir kultūrą autorius.

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner