Marija Šileikaitė-Čičirkienė

Participant / Dalyvė

Panevėžys / Lithuania

fotomarija@gmail.com

Mist Silence. Rokiškis, 2021 / Rūko tyla. Rokiškis, 2021

About artist

Marija Šileikaitė-Čičirkienė is the known Lithuanian photo artist who belongs to to Lithuanian Photographic Artists’ Union as member since 1990. She also is a member of the International Federation of Photographic Art (FIAP; since 1999). The artist is also known as a curator of exhibitions and gallery specialist who has been developing her artistic activity since 1986. Since 1992 until 2015, Šileikaitė-Čičirkienė was the head of the Panevėžys Photography Gallery. 

She participate in more than 100 group art exhibitions; organised more than 50 personal exhibitions in Lithuania and abroad. In 2005, Šileikaitė-Čičirkienė was the first in Lithuania who organise the Panevėžys International Photography Biennial ‘Man and City’. She won six awards; the most important are AFIAP (1998-2000), Lithuanian Union of Photographers Award (2013), Panevėžys City Municipality Culture and Art Prize (2020), Lithuanian Culture Council Scholarship (2021). Šileikaitė-Čičirkienė’s art many was represented in two personal photo books. She was granted the status of a Lithuanian artist in 2005.

Šileikaitė-Čičirkienė’s art are perfectly identifiable in Lithuania and in the world. Her created compositions are mastered perfectly and carefully. Most of shoot has some special space where viewer could feel strong existential emotions. Šileikaitė-Čičirkienė developed her own photo style which could be divided in two domains documentary and directed-action compositions. She is recognised for her black and white photography, which today has some kind of renaissance in Lithuania and in the world. Šileikaitė-Čičirkienė specifically draw our attention to photographical object or hero and creates existential tension, intimate narrative. 

In photographs, the subject and the object are interchanged in such a way that the viewer is always asked what it’s / hers / his life, where it / she / he comes from and how the intimate, personal story is could be understood. Thus, we can say that Šileikaitė-Čičirkienė’s photography bring us in to  sensitive and someones personal world.

Apie menininką

Marija Šileikaitė-Čičirkienė nuo 1990 m. yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir nuo 1999 m. yra tarptautinės meninės fotografijos federacijos FIAP sąjungos narė. Autorė taip pat yra parodų kuratorė, galerininkė, kuri savo meninę veiklą plėtoja jau nuo 1986 m. Nuo 1992 m. iki  2015 m. Šileikaitė-Čičirkienė vadovavo Panevėžio fotografijos galerijai. Yra daugiau nei 100 grupinių meno parodų dalyvė; surengė daugiau nei 50 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.  2005 m. fotomenininkė buvo pirmoji Lietuvoje rengusi tarptautinę Panevėžio fotografijos bienalę „Žmogus ir miestas“. Yra pelniusi šešis apdovanojimus už kūrybą; svarbiausi – AFIAP (1998 – 2000 m.), 2013 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija už nuopelnus fotografijos menui, 2020 m. Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno premija, 2021 m. Lietuvos kultūros tarybos stipendija. Menininkės kūryba reprezentuojama dvejuose fotografijų albumuose, o 2005 m. jai suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. 

Šileikaitės-Čičirkienės kūryba išskirtinė, puikiai identifikuojama Lietuvoje ir pasaulyje. Nors ji puikiai valdo kompoziciją ir atidžiai komponuoja kadrą, tačiau visuomet jame lieka erdvės emociniam užtaisui. Plėtojamos kompozicijos yra dokumentinės ir pastatyminės-režisūrinės. Menininkės kūryboje dominuoja juodai balta fotografija, kuri šiandien Lietuvoje ir pasaulyje išgyvena renesansą. Žiūrovų dėmesį atkreipia menininkės atidumas ir jautrumas fotografuojamam objektui / herojui, nuotraukoje kuriama egzistencinė įtampa ir daugiaprasmis, bet intymus pasakojimas. Fotografijose subjektas ir objektas yra sukeistinami taip, jog žiūrovui visada užduodamas klausimas, koks jo gyvenimas, iš kur jis ateina ir kokia jo intymi, asmeninė istorija. Tad galime teigti, kad Šileikaitės-Čičirkienės fotografija yra jautriai ir asmeniškai išgyvenama.  

Organizer / Organizatorius

Sponsors / Rėmėjai

Information sponsors  / Informaciniai rėmėjai

Partneriai  / Partner