ŠVENTINĖS ATVIRUTĖS

Prof. dr. Remigijus Venckus

Virtuli paroda

…………………………………..

HOLIDAY CARDS

Prof. Ph. D. Remigijus Venckus

Virtual exhibition

Organizatorius / Organizer

Šiaulių kultūros centras

Šiauliai Culture Centre

Aušros al. 31 LT-76300 Šiauliai
+370 41 52 41 63. info@siauliukc.lt www.siauliukc.lt

Partneris / Partner

Vilnius tech – Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilnius Techn – Vilnius Gediminas Technical University

Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Tel.: (8 5) 274 5030. vgtu@vgtu.lt www.vgtu.lt

Autoriaus kontaktai / Author’s contacts

remigijus@venckus.eu 

www.venckus.eu

culture.venckus.eu

Dėmesio!!

Organizuojama vieša parodos autoriaus paskaita, kuri įvyks 2020 m. gruodžio 16 d. 18:00 val. Menininkas nuotoliniu būdu skaitys viešą paskaitą apie savo fotografijos kūrybą.

Prisijungimo nuoroda: https://liedm.zoom.us/j/2133823590

Susitikimo kodas: (Meeting ID) 213 382 3590

Slaptažodis (Passcode): fotopaskaita

Koncepcija / Conception

Paroda: 2020.12.01 – 2020.12.31.  Šiaulių Kultūros centras rengia gerai žinomo medijų menininko ir meno kritiko Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus šventinių atviručių parodą. Naujausia Venckaus paroda tikriausiai nustebins daugelį žiūrovų. Autorius niekada anksčiau neviešino savo įgyvendintų grafinio dizaino projektų. Jo kūrybinių interesų lauke ši sritis visada buvo šalutinė. 

Pirmąją atvirutę menininkas sukūrė 2001 m., studijuodamas dailininko grafiko specialybę; vėliau grafinio dizaino žinias gilino stažuočių ir studijų užsienyje (ESAD Aukštoji menų ir dizaino mokykla, Portugalija) metu.

Parodos autorius atvirauja: „Atviručių kūryba buvo savotiškas atsitraukimas nuo kitų kūrybinių ir akademinių darbų. Niekada nemąsčiau, kad ši mano veikla galėtų būti susijusi su profesija. Viskas pasikeitė 2018 m., kai VGTU pradėjau dėstyti įvairias dizaino disciplinas. Akademinis darbas skatina mane vis labiau gilintis į grafinio dizaino sritį, ją teoriškai aiškinti ir praktiškai realizuoti tiek užsiėmimuose su studentais, tiek meninėje kūryboje“.

Exhibition: 01.12.2020 – 31.12.2020. The new virtual exhibition of a very well-known artist, Prof. Ph. D. Remigijus Venckus, will be held online by Šiauliai Culture Center. This time, the artist will exhibit design of holiday cards created in a period of 2018 – 2020. The present exhibition may surprise many viewers because the author has never before talked much about graphic design projects he has developed. The interest in graphic design has always been a parallel activity employed in the artist’s solo exhibitions marketing.

The first holiday card was created in 2001, at the graphics art study period. Later, the graphic designer’s skills were improved at studies in ESAD school, Portugal.

The author of the exhibition says: ‘For a long time, the creation of cards was just a game which gave me some kind of satisfaction; it was something different from the other creative projects and academic life. I have never thought that this kind of activity could be a part of my professional life. Everything changed in 2018, when I started teaching design disciplines at Vilnius Gediminas Technical University. Academic work make me to deeper focus into the field of graphic design, to analyse its theoretical aspects and realise them in practice, both in my workshops with students and in my artistic career’.

Apie autorių / About the author

Prof. dr. Remigijus Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas. 2014 metais Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Šiuo metu Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius. Anksčiau dėstė Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Kazimiero Simonavičiaus, Šiaulių universitetuose ir Vilniaus dailės akademijoje. Yra 18-os mokslo straipsnių, 5-jų mokslo pranešimų, skaitytų tarptautinėse ir 20-ies – respublikinėse mokslo konferencijose autorius.

Venckus kuria fotografijos meną tema – atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno ir seksualumo interpretacijos. 2010 metais atstovavo Lietuvai tarptautinėje erotinio vizualiojo meno parodoje Lenkijoje. Surengė daugiau nei pusšimtį autorinių parodų Lietuvoje ir 4 užsienyje.

Lietuvoje Venckus yra žinomas kaip medijų kultūros ir meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir medijas. Jo recenzijose pristatomos parodos, vykstančios ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, JAV ir kitose šalyse. Venckus yra daugiau nei keturių šimtų kritinių straipsnių apie meną ir kultūrą autorius.

About the Artist. Prof. Dr. R. Venckus is an art critic and media artist. In 2014 he defended his Ph. D. thesis in the humanities, Jacques Derrida Deconstruction Theory in Video Art Analysis, at Vilnius Academy of Arts. 

R. Venckus is Professor at the Department of Graphics Systems of the Faculty of Fundamental Sciences of Vilnius Gediminas Technical University. He is the author of 18 scientific articles, 5 research reports presented in international conferences and 20 research reports published in republican scientific conferences. Previously he working as Associate Professor at Vytautas Magnus University, and the director of Creative Society and Economy Institute of Kazimieras Simonavičius University; he taught at Vilnius University, Šiauliai University, Vilnius Academy of Arts.

R. Venckus is also a media artist usually engaged in the art of photography. The main theme of creation comprises memory, time and personal experience as well as the male body and sexuality interpretations. In 2010 he represented Lithuania in the international erotic visual art exhibition (National Museum in Poland). He participated in 30 international exhibitions and 37 republican exhibitions, set up 50 solo exhibitions in Lithuania and 4 abroad.

R. Venckus is known in Lithuania as an art critic engaged in reviewing contemporary art exhibitions and writing about painting, photography and video art. His critical reviews on well-known Lithuanian and Western artists make an integral part of exhibitions held not only in Lithuania but also in USA, Denmark, Poland, Russia, Latvia, etc. R. Venckus is the author of 358 critical articles on art and culture.

Organizatorius / Organizer

Šiaulių kultūros centras

Šiauliai Culture Centre

Aušros al. 31 LT-76300 Šiauliai
+370 41 52 41 63. info@siauliukc.lt www.siauliukc.lt

Partneris / Partner

Vilnius tech – Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilnius Techn – Vilnius Gediminas Technical University

Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Tel.: (8 5) 274 5030. vgtu@vgtu.lt www.vgtu.lt

Autoriaus kontaktai / Author’s contacts

remigijus@venckus.eu 

www.venckus.eu

culture.venckus.eu