PIRMOJI BANGA

Karantino kronikos

Prof. dr. Remigijaus Venckaus

virtuli ekslibrisų paroda

2021.01.10 – 2021.01.31

FIRST WAVE 

Quarantine Chronicles

Prof. Ph. D. Remigijus Venckus

Virtual exhibition from ex. libris collection

10.01.2021 – 31.01.2021

 

Organizatorius / Organizer

Všį. „Artkomas” – Каuno kūrybinių industrijų centras ir galerija „Ars et mundus” 

‘Artkomas’ – Creative industries center in Kaunas City and ‘Ars et Mundus’ gallery  

A. Mapu g. 20, Kaunas, LT 44284. Tel. +370 616 43643. artkomas@gmail.com, www.artkomas.lt

Partneris / Partner

Vilnius tech – Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilnius Techn – Vilnius Gediminas Technical University

Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Tel.: (8 5) 274 5030. vgtu@vgtu.lt www.vgtu.lt

Autoriaus kontaktai / Author’s contacts

remigijus@venckus.eu 

www.venckus.eu

www.culture.venckus.eu

Kūriniai / Art

Koncepcija / Conception

Sausio 10 – 31 dienomis Všį „Artkomas – Kauno kūrybinių industrijų centro galerija „Ars et mundus“ rengia virtualią prof. dr. Remigijaus Venckaus ekslibrisų parodą „Pirmoji banga. Karantino kronikos“. Nors R. Venckaus kūryba įvairi, dažniausiai apimanti fotografiją ir videomeną, tačiau kurį laiką menininkas puoselėja ir ekslibrisų meną.

Pirmuosius ekslibrisus, kurių jau yra daugiau nei keli šimtai, sukūriau 2000 m., bakalauro studijų metu. Kūryboje vadovaudamasis dizainerišku tikslumu dėmesį R. Venckus skiria formos grynumui, vizualiniam bei momentiniam įtaigumui. Autorius teigia: „parodoje pristatoma išskirtinė mano sukurtų ekslibrisų kolekcija yra susijusi su realiais Lietuvos ir pasaulio įvykiais. 2020 m. kovo 16 dieną Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas. Priežastis – Covid-19 viruso sukelta pandemija. Neeilinis įvykis mane paskatino sukurti kiekvienai karantino dienai paminėti skirtą ekslibrisą“. Pastebėtina, kad šskirtinės formos ekslibrisai sustabdo žiūrovo dėmesį ir skatina diskusiją.

Apie autorių / About the author

Prof. dr. Remigijus Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas. 2014 metais Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Šiuo metu Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius. Anksčiau dėstė Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Kazimiero Simonavičiaus, Šiaulių universitetuose ir Vilniaus dailės akademijoje. Yra 18-os mokslo straipsnių, 5-jų mokslo pranešimų, skaitytų tarptautinėse ir 20-ies – respublikinėse mokslo konferencijose autorius.

Venckus kuria fotografijos meną tema – atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno ir seksualumo interpretacijos. 2010 metais atstovavo Lietuvai tarptautinėje erotinio vizualiojo meno parodoje Lenkijoje. Surengė daugiau nei pusšimtį autorinių parodų Lietuvoje ir 4 užsienyje.

Lietuvoje Venckus yra žinomas kaip medijų kultūros ir meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir medijas. Jo recenzijose pristatomos parodos, vykstančios ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, JAV ir kitose šalyse. Venckus yra daugiau nei keturių šimtų kritinių straipsnių apie meną ir kultūrą autorius.

About the Artist. Prof. Dr. R. Venckus is an art critic and media artist. In 2014 he defended his Ph. D. thesis in the humanities, Jacques Derrida Deconstruction Theory in Video Art Analysis, at Vilnius Academy of Arts. 

R. Venckus is Professor at the Department of Graphics Systems of the Faculty of Fundamental Sciences of Vilnius Gediminas Technical University. He is the author of 18 scientific articles, 5 research reports presented in international conferences and 20 research reports published in republican scientific conferences. Previously he working as Associate Professor at Vytautas Magnus University, and the director of Creative Society and Economy Institute of Kazimieras Simonavičius University; he taught at Vilnius University, Šiauliai University, Vilnius Academy of Arts.

R. Venckus is also a media artist usually engaged in the art of photography. The main theme of creation comprises memory, time and personal experience as well as the male body and sexuality interpretations. In 2010 he represented Lithuania in the international erotic visual art exhibition (National Museum in Poland). He participated in 30 international exhibitions and 37 republican exhibitions, set up 50 solo exhibitions in Lithuania and 4 abroad.

R. Venckus is known in Lithuania as an art critic engaged in reviewing contemporary art exhibitions and writing about painting, photography and video art. His critical reviews on well-known Lithuanian and Western artists make an integral part of exhibitions held not only in Lithuania but also in USA, Denmark, Poland, Russia, Latvia, etc. R. Venckus is the author of 358 critical articles on art and culture.

Organizatorius / Organizer

Všį. „Artkomas” – Каuno kūrybinių industrijų centras ir galerija „Ars et mundus” 

‘Artkomas’ – Creative industries center in Kaunas City and ‘Ars et Mundus’ gallery  

A. Mapu g. 20, Kaunas, LT 44284. Tel. +370 616 43643. artkomas@gmail.com, www.artkomas.lt

Partneris / Partner

Vilnius tech – Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilnius Techn – Vilnius Gediminas Technical University

Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Tel.: (8 5) 274 5030. vgtu@vgtu.lt www.vgtu.lt

Autoriaus kontaktai / Author’s contacts

remigijus@venckus.eu 

www.venckus.eu

www.culture.venckus.eu